مشتری گرامی!

این گزینه فقط مشریان میشود که با ما قرارداد دارد. اگر شما می خواهید از خرید انلاین ما استفاده کنید باید عضو مشتریان ما شوید!
منزل دوم
نواب مارکیت
مندوی
کابل افغانستان
شماره تماس 13 1069 202 (93)+


طاها پلاست

شرکت تجارتی طاها پلاست یگانه شرکت واردکننده و تولیدکننده ظروف یکبار مصرف در افغانستان میباشد. شما می توانید که انواع وسایل یکبار مصرف را بطور عمده از این شرکت خرید نماید.


آدرس

آدرس ما:
منزل دوم نواب مارکیت
مندوی کابل افغانستان
شماره تماس 13 1069 202 (93)+

تماس